ΜΑΛΑΞΕΙΣ

Trigger point release therapy

Τα Trigger Points (μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου) από μόνα τους είναι επίμονες φλεγμονές (“κόμποι”), που υπάρχουν σε όλο το σώμα.

Πιο συχνά παρατηρούνται σε αυχένα & πλάτη.

Με κάθετες δαχτυλοπιέσεις διάρκειας 30’’-1′, ειδικές κινήσεις & διατάσεις γίνεται διάλυση των “κόμπων” (οζιδίων) , βασικός στόχος αυτού του τύπου μάλαξης.

Η ομαλοποίηση των μυοπεριτονιακών σημείων πυροδότησης πόνου αποτελεί έναυσμα για μια σειρά από αλλαγές στο νευρικό & μυοσκελετικό σύστημα καθώς ο οργανισμός ξαναποκτά τις χαμένες δυνατότητες διάτασης, φυσιολογικού εύρους κίνησης των αρθρώσεων και ικανοποιητικής μυϊκής δύναμης.