Πρόγραμμα θεραπειών:

Μυοσκελετικές κακώσεις

Αθλητικές κακώσεις

Νευρολογικές

Θεραπείες Κατ’ οίκον

Clinical Pilates Circle

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και κινητικότητας του σώματος. Η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων για την προώθηση της υγείας, αποτελεί τη σημαντικότερη πτυχή της φυσικοθεραπείας και παράλληλα σχετίζεται με την εξειδίκευση του Φυσικοθεραπευτή

 

Τι είναι η φυσικοθεραπεία ; 

Η φυσικοθεραπεία ή όπως συναντάται διαφορετικά φυσιοθεραπεία, αποτελεί μία θεραπευτική μέθοδο για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του σώματος. Το σώμα μας, είτε λόγω της φυσιολογικής γήρανσης, είτε εξαιτίας κάποιου τραυματισμού, τείνει να χάνει την ελαστικότητα και την αντοχή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο να είναι πιο επιρρεπής στην πρόκληση βλαβών, οι οποίες επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του. Ο πόνος και ο περιορισμός της κίνησης του σώματος, αποτελούν ενδείξεις της μη φυσιολογικής λειτουργίας του σώματος. Έτσι, η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται για την αποκατάσταση της κίνησης του σώματος και ανακούφισης του από τον πόνο μέσα από την εφαρμογή μη επεμβατικών τεχνικών που λειτουργούν με φυσικό τρόπο. 

 

Ποια είναι τα οφέλη της φυσικοθεραπείας ;

Όπως έχει αναφερθεί, η φυσικοθεραπεία προάγει την υγεία του σώματος, μέσα από ένα σύνολο εξειδικευμένων μεθόδων που αποβλέπει στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση της κινητικότητας του σώματος. Έτσι, η φυσικοθεραπεία επιφέρει τα εξής οφέλη :

 • Αποκατάσταση κινητικότητας και λειτουργικότητας του σώματος 
 • Ανακούφιση του πόνου των μαλακών ιστών (τένοντες, μύες)
 • Αποκατάσταση του ατόμου μετά από τραυματισμό 
 • Διαχείριση χρόνιων παθήσεων και μυοσκελετικού πόνου 
 • Βελτίωση της στάσης του σώματος ανεξαρτήτως ηλικίας 
 • Πρόληψη τραυματισμών 
 • Βελτίωση νευρολογικών ασθενειών

 

Συνεπώς, η φυσικοθεραπεία παρέχει πολλαπλά οφέλη για τη διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης του σώματος στο μέγιστο δυνατό. Η εξέλιξη του κλάδου έχει αλλάξει τον τρόπο που πλέον προσεγγίζει η φυσικοθεραπεία τον εκάστοτε ασθενή. 

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί η φυσικοθεραπεία; 

Η φυσικοθεραπεία δύναται να εφαρμοστεί για την αποκατάσταση και θεραπεία μιας μεγάλης κατηγορίας παθήσεων και προβλημάτων που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα. Συγκεκριμένα, η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται για : 

 

 

Ποιες τεχνικές φυσικοθεραπείας υπάρχουν ; 

Η φυσικοθεραπεία πλαισιώνεται από διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ολιστικά, για την καλύτερη αποκατάσταση των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων :

 • Κινητοποίηση αρθρώσεων (manual therapy) : Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται για την μυοσκελετική και νευρομυοσκελετική αποκατάσταση μέσω της χρήσης κινήσεων των χεριών του φυσικοθεραπευτή, για τη θεραπεία της περιοχής με βλάβη. 
 • Θεραπευτική άσκηση/ασκήσεις ενδυνάμωσης : Βάσει ενός εξατομικευμένου προγράμματος γίνεται προσπάθεια θεραπείας και αποκατάστασης της φυσιολογικής κινητικότητας και λειτουργίας του σώματος.
 • Διαμαγνητική αντλία : Μέσω της χρήσης ηλεκτρικής διέγερσης επιτρέπεται η ανακούφιση του πόνου και η ελαχιστοποίηση της φλεγμονής, γεγονός που αποβλέπει στην επούλωση των τραυματισμένων ιστών.
 • Μαλάξεις : Οι μαλάξεις αποτελούν μια μέθοδος χαλάρωσης του μυϊκού συστήματος με τη συνάμα ανακούφιση του πόνου. Οι αθλητικές μαλάξεις αποτελούν το πιο συχνό είδος μάλαξης που λειτουργεί και ως μέσο πρόληψης των τραυματισμών, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί στον καθένα. 
 • Neurokinetic Therapy : Εφαρμόζεται για την αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων. Στοχεύει στην επανεκπαίδευση του εγκεφάλου και την αποκατάσταση του κινητικού προτύπου. 

 

 

 

Ποιος είναι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή ; 

Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή είναι πολυδιάστατος, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, αναγνώριση, αξιολόγηση, αποκατάσταση ασθενών με κινητικά ή λειτουργικά προβλήματα. Ένας εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει γνώσεις για τη συνολική λειτουργία του σώματος. Συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζει την μυοσκελετική, ορθοπεδική, νευρολογική, αναπνευστική, καρδιαγγειακή, οπτική λειτουργία.

Οι γνώσεις της συνολικής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος βοηθούν στην αξιολόγηση των παθήσεων και στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος για τον ασθενή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο φυσικοθεραπευτής :

 • αξιολογεί ολοκληρωμένα τον ασθενή 
 • εφαρμόζει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης
 • σχεδιάζει πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών 
 • επανεκπαιδεύει τον ασθενή μέσω της διόρθωσης του κινητικού προτύπου
 • χρησιμοποιεί φυσικές και μη επεμβατικές τεχνικές ως θεραπεία 

 

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία θεραπευτική μέθοδο για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του σώματος και ανακούφισης από τον πόνο. Στην περίπτωση που πάσχετε από κάποια μυοσκελετική πάθηση ή τραυματισμό και αντιμετωπίζετε προβλήματα στην καθημερινότητα σας, επικοινωνήστε άμεσα με τον Φυσικοθεραπευτή Κωνσταντίνο Ασημωτό. Στο Asimotos Physiotherapy Center, παρέχουμε εξειδικευμένη θεραπεία για την επαναφορά της λειτουργικότητας του σώματος και ανακούφισης του από τον πόνο, καθώς δίνουμε έμφαση στη λειτουργική αποκατάσταση και δημιουργία ενός εξατομικευμένου μοντέλου για τη συνολική θεραπεία του ασθενή.