ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόγραμμα θεραπειών:

           Μυοσκελετικές κακώσεις

            Αθλητικές κακώσεις

            Νευρολογικές

            Θεραπείες Κατ’ οίκον