Αποσυμπίεση Σπονδυλικής Στήλης

Τι είναι η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης;

Η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης, σύμφωνα με τον Φυσικοθεραπευτή κ. Κ. Ασημωτό, είναι μια σύγχρονη μέθοδος θεραπείας, η οποία περιλαμβάνει το «τράβηγμα» ή αλλιώς την προσέλκυση της σπονδυλικής στήλης. Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί είτε με τη βοήθεια μηχανήματος, είτε δια χειρός.

Σε ότι αφορά τη δια μηχανήματος αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης, υπάρχουν πολλών ειδών μηχανήματα έλξης / αποσυμπίεσης. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης, ώστε να παρέχουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. Συνήθως, το ίδιο μηχάνημα βρίσκει εφαρμογή τόσο στον αυχένα όσο και στην οσφύ. Σημαντικό είναι να έχει πρωτίστως αξιολογηθεί επαρκώς ο ασθενής.

Στην περίπτωση της δια χειρός αποσυμπίεσης της σπονδυλικής στήλης, αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενή και των χεριών του φυσικοθεραπευτή. Μάλιστα, ο φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει τη δύναμη της έλξης στο επιθυμητό σπονδυλικό τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φυσικοθεραπευτής να ειδικεύεται στο manual therapy, ώστε να αξιολογεί σωστά και να εφαρμόζει την κατάλληλη τεχνική για το κάθε πρόβλημα.

Τι κατορθώνει η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης;

Όσον αφορά τον στόχο της, δεν είναι άλλος από την αύξηση της απόστασης και παράλληλα η μείωση της πίεσης των μεσοσπονδύλιων δίσκων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της τροφικότητας και της οξυγόνωσης της περιοχής, ενώ παράλληλα μειώνεται η πίεση πάνω στις ρίζες των νεύρων. Επιπλέον, επαναρροφάται η κήλη στο εσωτερικό του ινώδους δακτυλίου του δίσκου και βελτιώνεται η κινητικότητα του ατόμου. Το πλέον όμως ευεργετικό αποτέλεσμα είναι η μείωση του πόνου. Η συμβολή της αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης είναι καθοριστικής σημασίας διότι οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης με μεγάλη περιοδικότητα είναι χρόνιες και τα αίτιά τους αναστέλλουν τους μηχανισμούς ίασης του οργανισμού.

Αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης: Πότε ενδείκνυται;

Είναι γεγονός ότι πολλοί καταφεύγουν στη Φυσικοθεραπεία καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιδεινώνει την ποιότητα ζωής του κάθε ατόμου. Έτσι δημιουργούνται παθήσεις οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης ενδείκνυται λοιπόν για όσους αντιμετωπίζουν κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις :

 • Οσφυαλγία (χρόνια ή μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή μη εξακριβωμένης αιτιολογίας)
 • Εκφυλισμένοι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι
 • Δισκοκήλες
 • Σπονδυλική στένωση
 • Πωρωμένα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης
 • Εκφυλιστική σπονδυλο-αρθροπάθεια
 • Ισχιαλγία
 • Αυχεναλγία
 • Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
 • Λέπτυνση δίσκου
 • Οσφυϊκή στένωση
 • Πόνο λόγω σπονδυλόλυσης ή/ και σπονδυλολίσθησης
 • Δισκογενή πόνο, λόγω αρθρίτιδας κι εκφύλισης του δίσκου
 • Μειωμένη κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης
 • Εκφυλισμένες αρθρικές επιφάνειες.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι ασθενείς που υποβλήθηκαν στην αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης, σε ορισμένες περιπτώσεις κατάφεραν να αποφύγουν πιο επεμβατικές μεθόδους αποθεραπείας.

Πότε αντενδείκνυται η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης;

Όπως όμως διευκρινίζει ο Φυσικοθεραπευτής κ. Κ. Ασημωτός, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης αντενδείκνυται. Η οστεοπόρωση, η σπονδυλική κακοήθεια, η εγκυμοσύνη, η μη ελεγχόμενη υπέρταση, η κοιλιοκήλη / διαφραγματοκήλη κ.ά. είναι μερικές από αυτές.

Η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας καθορίζεται πάντα από τον έμπειρο Φυσικοθεραπευτή, εφόσον έχει προηγηθεί ένας πλήρης ιατρικός έλεγχος. Στο πρότυπο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο φυσικοθεραπείας του κ. Κ. Ασημωτού, εκτός από τα προαναφερθέντα, εφαρμόζονται και οι ακόλουθες τεχνικές:

Επικοινωνήστε άμεσα με τον Φυσικοθεραπευτή κ. Κ. Ασημωτό προκειμένου να αποκτήσετε μια πληρέστερη εικόνα για την αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης. Η εμπειρία και εξειδίκευσή του στην αποκατάσταση της σπονδυλική στήλης καθώς και η συνεχής ενημέρωσή του σε ζητήματα φυσικοθεραπείας, εγγυώνται την ασφάλεια και επιτυχία της εκάστοτε θεραπείας.