Αθλητικές μαλάξεις

Αθλητικές μαλάξεις

Οι αθλητικές μαλάξεις είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία μάλαξης που αποβλέπει στη χαλάρωση του μυϊκού συστήματος και ανακούφιση του σώματος από την ένταση. Οι αθλητικές μαλάξεις απευθύνονται σε αθλητές, και όχι μόνο, καθώς δύναται να είναι αποτελεσματική σε άτομα που φέρουν μυϊκό πόνο,

Τι είναι οι αθλητικές μαλάξεις ;

Οι αθλητικές μαλάξεις αποτελούν ένα είδος μάλαξης που αποβλέπει στην εν τω βάθει κινητοποίηση των μαλακών συνδέσμων. Οι αθλητικές μαλάξεις ως επί το πλείστον εφαρμόζονται σε αθλητές, αλλά και σε άτομα με αυξημένη φυσική/αθλητική δραστηριότητα. Η αθλητική μάλαξη αποβλέπει στην βελτίωση του συνολικού εύρους κίνησης και στην ανακούφιση της μυϊκής έντασης, επιδρώντας θετικά στην αποκατάσταση του μυϊκού συστήματος.

Σε ποιους απευθύνονται οι αθλητικές μαλάξεις ;

Όπως έχει αναφερθεί, οι αθλητικές μαλάξεις απευθύνονται όχι μόνο στους αθλητές, αλλά και σε άτομα με έντονη φυσική δραστηριότητα. Οι αθλητικές μαλάξεις είναι κατάλληλες για όσους καταπονούν το σώμα τους καθημερινά, είτε μέσω την έντονης εργασιακής δραστηριότητας, είτε λόγω αυξημένης άθλησης. Συγκεκριμένα, οι αθλητικές μαλάξεις απευθύνονται σε :

 • αθλητές
 • άτομα με αυξημένη φυσική δραστηριότητα
 • όσους επιτελούν καθημερινή χειρωνακτική εργασία
 • άτομα μετά από τη χειρουργική επέμβαση
 • όσους έχουν έντονη καθιστική ζωή

Ακόμη κι αν η ονομασία της αθλητικής μάλαξης σχετίζεται μία κατηγορία ανθρώπων, οι αθλητικές μαλάξεις αποτελούν μία αποτελεσματική θεραπεία μάλαξης για όλους.

Ποιο είναι το όφελος της αθλητικής μάλαξης ;

Οι αθλητικές μαλάξεις αποτελούν μία αποτελεσματική θεραπεία που παρέχει πολλαπλά οφέλη, καθώς:

 • εφαρμόζεται ως είδος αποκατάστασης εντός του προγράμματος προπόνησης
 • χρησιμοποιείται, τόσο πριν από τη διεξαγωγή της προπόνησης, όσο και μετά, για την ενεργοποίηση και αποσυμφόρηση της μυϊκής έντασης
 • ανακουφίζει το σώμα από την μυϊκή ένταση και το μυϊκό σφίξιμο
 • συμβάλλει στη διατήρηση ψυχικής υγείας του ατόμου
 • προωθεί τη χαλάρωση και την απομάκρυνση από το στρες

Γίνεται φανερό πως οι αθλητικές μαλάξεις φέρουν θετικά αποτελέσματα, τόσο στη σωματική υγεία, όσο και στη ψυχολογική, προωθώντας τη συνολική ευεξία του ατόμου. Η σημαντικότητα των αθλητικών μαλάξεων έγκειται στο γεγονός ότι μέσω της εν τω βάθει εφαρμογής πιέσεων :

 • αποκαθίσταται η παρουσία μυϊκού σπασμού και σφιξίματος
 • ενισχύεται αποκατάσταση των τραυματισμένων ιστών
 • αυξάνεται η αιμάτωση της περιοχής
 • μεγιστοποιείται η απόδοση των μυών και η λειτουργία τους
 • μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού

Ποιες τεχνικές αθλητικής μάλαξης υπάρχουν ;

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αθλητική μάλαξη ποικίλουν, η εφαρμογή των οποίων καθορίζεται από τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή.  Έτσι, χρησιμοποιούνται  διάφορες τεχνικές για την ανακούφιση του πόνου και την αποκατάσταση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, όπως:

 • Μάλαξη Deep Tissue
 • Απελευθέρωση Trigger Points
 • Τεχνικές Myofascial
 • Μασάζ με βεντούζες

Ποια είναι η βασική διαφορά της αθλητικής μάλαξης με τις υπόλοιπες τεχνικές μάλαξης ;

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως οι αθλητικές μαλάξεις αποτελούν μία εξειδικευμένη θεραπεία μάλαξης, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη χαλάρωση του σώματος. Συγκεκριμένα, η αθλητική μάλαξη δίνει έμφαση στην αποκατάσταση συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων και ιδιαιτέρως αυτών που επιβαρύνονται περισσότερο κατά τη διάρκεια της άθλησης. Αυτή ουσιαστικά είναι και η διαφορά της αθλητικής μάλαξης με τα υπόλοιπα είδη μάλαξης. Οι παραδοσιακές μαλάξεις αποβλέπουν στη χαλάρωση του σώματος, χωρίς την επίτευξη κάποιας θεραπείας ή στοχευμένης μυϊκής αποκατάστασης. Έτσι, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά είδη μάλαξης, οι αθλητικές μαλάξεις στοχεύουν στη:

 • χαλάρωση
 • αποσυμφόρηση
 • θεραπεία
 • πρόληψη

Συνεπώς, γίνεται φανερό πως οι αθλητικές μαλάξεις συμβάλλουν στην προώθηση της συνολικής ευεξίας του ατόμου, παρέχοντας πλήρη αποκατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως η εφαρμογή των αθλητικών μαλάξεων απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και κατανόηση των μυϊκών δομών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Εάν  θέλετε να ανακουφιστείτε από τον μυοσκελετικό πόνο και να ανακτήσετε το εύρος κίνηση των αρθρώσεων σας, τότε η αθλητική μάλαξη είναι κατάλληλη για εσάς. Οι αθλητικές μαλάξεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα και έμπειρα άτομα, για την αποφυγή επιπρόσθετου τραυματισμού. Μπορείτε να επικοινωνήστε άμεσα με τον Φυσικοθεραπευτή Κωνσταντίνο Ασημωτό για να σας ενημερώσει για το εάν η αθλητική μάλαξη είναι κατάλληλη για εσάς. Στο Asimotos Physiotherapy Center, παρέχεται εξειδικευμένη προσέγγιση στην εφαρμογή των αθλητικών μαλάξεων, με στόχο την ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων.