Γόνατο του Δρομέα (Runner’s knee)

Γόνατο Του Δρομέα (Runner's Knee)

Ως γόνατο του δρομέα (runner’s knee) ορίζεται ο πόνος που εμφανίζεται είτε στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος, γύρω από την επιγονατίδα, είτε στην έξω πλάγια επιφάνεια του γόνατος. Παρόλο που ο όρος παραπέμπει σε παθολογία αναφερόμενη αποκλειστικά σε δρομείς, το γόνατο του δρομέα αφορά το σύνολο των σωματικά ασκούμενων, ανεξαρτήτως του αθλήματος με το οποίο ασχολούνται καθώς επίσης άτομα που κάνουν καθιστική ζωή και δεν γυμνάζονται.

Γόνατο του Δρομέα (Runner’s knee) – Αίτια

Το γόνατο του δρομέα δεν αφορά μια μεμονωμένη πάθηση. Αντιθέτως, μπορεί να αποδοθεί σε διάφορες παθήσεις, με διαφορετική αιτιολογία.

Τα συχνότερα αίτια εμφάνισης του γόνατος του δρομέα είναι τα εξής:

 • Τραυματισμός του γονάτου
 • Υπέρχρηση και υπερκόπωση
 • Παθήσεις του άκρου ποδός και του πέλματος
 • Λανθασμένη ευθυγράμμιση του γόνατος
 • Σύνδρομο καταπόνησης του γόνατος
 • Αδυναμία τετρακέφαλου μηριαίου μυός

Γόνατο του Δρομέα (Runner’s knee) – Συμπτώματα

Το κύριο χαρακτηριστικό του γόνατος του δρομέα είναι ένας αμβλύς πόνος γύρω ή πίσω από την επιγονατίδα, ιδίως στο σημείο που αυτή εφάπτεται με το κάτω μέρος του μηριαίου οστού ή του μηριαίου οστού. Μπορεί επίσης να υπάρχει αίσθηση τριβής, τριξίματος ή πρήξιμο κάτω από την επιγονατίδα. Όταν το πρόβλημα είναι οξύ, η επιγονατίδα μπορεί να είναι ευαίσθητη στην αφή.

Ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται όταν ο ασθενής:

 • περπατάει
 • ανεβαίνει ή κατεβαίνει σκάλες
 • κάνει καθίσματα (squats)
 • γονατίζει
 • τρέχει
 • κάθεται όρθιος ή καθιστός για πολλή ώρα
 • λυγίζει το γόνατο για πολλή ώρα

Γόνατο του Δρομέα (Runner’s knee) – Διάγνωση

Για να γίνει διάγνωση του runner’s knee, πρέπει να γίνει λήψη του ιστορικού του ασθενούς καθώς επίσης και κλινική εξέταση αυτού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον ακτινογραφία ή μαγνητική τομογραφία έτσι ώστε η διάγνωση να είναι πιο ακριβής μέσω της απεικόνισης.

Γόνατο του Δρομέα (Runner’s knee) – Αντιμετώπιση

Η θεραπεία του εκάστοτε ασθενούς θα προσαρμοστεί στην υποκείμενη αιτία, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, το γόνατο του δρομέα μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με συντηρητικές μεθόδους. Τις περισσότερες φορές, το πρώτο στάδιο της θεραπείας είναι η πρακτική RICE (Rest-Ice-Compression-Elevation):

 • Ξεκούραση (Rest): Αποφυγή της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης του γόνατος.
 • Πάγος (Ice): εφαρμογή πάγου για έως και 30 λεπτά κάθε φορά και αποφυγή οποιασδήποτε θερμότητας στο γόνατο.
 • Συμπίεση (Compression): εφαρμογή επιδέσμου για περιορισμό του πρηξίματος
 • Ανύψωση (Elevation): διατήρηση του ποδιού σε υψηλή θέση, όποτε αυτό είναι δυνατό

Η λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μπορεί επίσης να φανεί βοηθητική για την εξάλειψη του πόνου.

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση του runner’s knee διαδραματίζει  η φυσικοθεραπεία. Οι ασκήσεις φυσικοθεραπείας συμβάλλουν σημαντικά στην ανάκτηση της δύναμης και του εύρους κινήσεων του γονάτου. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται πολύ καλά στην κατάλληλη φυσικοθεραπεία, η οποία καθορίζεται ανάλογα την αιτία που προκαλεί το σύνδρομο.

Επικοινωνήστε με τον έμπειρο Φυσικοθεραπευτή Κωνσταντίνο Ασημωτό για να σας συμβουλεύσει κατάλληλα σχετικά με την αποκατάσταση του runner’s knee. Στο Asimotos Physio Center αντιμετωπίζουμε το κάθε περιστατικό με προσοχή και αφοσίωση.